افرا زیبا قشم

شرکت افرا زیبای قشم در سال ۹۴ تاسیس گردید. در طی سالیان اخیر و باتوجه به تمرکز بر تولید داخلی و گسترش فرهنگ استفاده از کالای با کیفیت داخلی ، مدیریت شرکت با همکاری تیمی متشکل از متخصصان پوستی و محققین هدف رو بر خلق و تولید برندهای پوستی گذاشته است​.

پوست و مو

  • MQ
  • BEAUTY SKIN
  • BEAUTY CARE