هدف آریاشیک

تمامی فروشگاه‌های اختصاصی آریاشیک یک هدف دارند:

تبدیل خرید به یک تجربه منحصر به فرد

فروشگاه وجوه کیش

فروشگاه نیایش مال

فروشگاه وجوه ایران مال

فروشگاه وجوه ملل مال

فروشگاه وجوه پارک سنتر

فروشگاه وجوه مارکیز

Woojoh Heravi Hadish Mall

فروشگاه لوکسیتان ملل مال

Artistic Perfume Melal Mall

Creed Melal Mall