راه های بررسی و کنترل اصالت کالا در برچسب های جدید:

راه های بررسی و کنترل اصالت 
کالا در برچسب های جدید:

1- استعلام از طریق آدرس  www.ttac.ir

1- استعلام از طریق آدرس
www.ttac.ir

بر روی برچسب های اصالت چندین کد مشاهده می شود .شما می توانید با وارد شدن به آدرس www.ttac.ir و وارد کردن هر کدام از کدهای مورد نظر در محل خاص خود اصالت کالای خریداری شده را استعلام نمائید .

2- استعلام از طریق سامانه پیام کوتاه یا تلفن گویا

2- استعلام از طریق سامانه
 پیام کوتاه یا تلفن گویا

بر روی برچسب های اصالت ، شناسه اصالت درج گردیده است . این شناسه یک کد 16 رقمی بوده و توسط لایه ای پوشانده شده است که پس از خراشیدن و برداشتن این لایه توسط مصرف کننده آشکار خواهد شد . این شناسه را میتوان از طریق شماره پیامک 20008822 و یا شماره تلفن گویا 0216185 مورد بررسی قرار داده و از اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل نمود

3- استعلام بارکد مندرج بر روی برچسب

3- استعلام بارکد مندرج
 بر روی برچسب

بارکدهای مندرج بر روی برچسب را می توان از طریق تلفن همراه هوشمند بازخوانی کرد . جهت بازخوانی این بارکدها بایستی حتما نرم افزار سامانه TTAC بر روی گوشی تلفن همراه نصب گردد .

تــوجــه

بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات دریافتی با فراورده مورد بررسی و یا عدم تایید فراورده مورد نظر از طریق روش های فوق اصالت کالا مورد تایید نمی باشد. لذا در صورت مشاهده این گونه موارد، موضوع را به معاونت غذا و دارو اطلاع دهید .